0
ورود به حساب کاربری ثبت نام
پیش بینی ورزشی پیش بینی زنده نتایج زنده کازینو زنده پوکر آنلاین تخته نرد بازی انفجار حکم پاسور انفجار۲ پوپ کازینو آنلاین بونوس های ویژه پشتیبانی راهنما
نتایج زنده
 
  International World Tour Finals, Women, Singles
Ongbamrungphan, Busanan
-
-
Yeo, Jia Min
inprogress
۰۵:۳۰
Yamaguchi, Akane
-
-
An, Se Young
inprogress
۰۵:۵۰
Chochuwong, Pornpawee
-
-
Christophersen, Line
بازی شروع نشده است
۰۶:۵۰
Pusarla Venkata, Sindhu
-
-
Li, Yvonne
بازی شروع نشده است
۱۲:۳۰
  International World Tour Finals, Women, Doubles
Matsuyama N / Shida C
-
-
Birch C / Smith L
inprogress
۰۵:۳۰
Stoeva G / Stoeva S
-
-
Ponnappa A / Reddy N S
inprogress
۰۶:۱۰
Kim S Y / Kong H Y
-
-
Polii G / Rahayu A
بازی شروع نشده است
۰۶:۱۰
Kititharakul J / Prajongjai R
-
-
Tan P K L / Thinaah M
بازی شروع نشده است
۰۶:۳۰
  International World Tour Finals, Singles
Lee, Zii Jia
-
-
Popov, Toma Junior
inprogress
۰۵:۵۰
Kidambi, Srikanth
-
-
Vitidsarn, Kunlavut
بازی شروع نشده است
۰۶:۳۰
Axelsen, Viktor
-
-
Sen, Lakshya
بازی شروع نشده است
۱۳:۱۰
  International World Tour Finals, Mixed Doubles
Christiansen M / Boeje A
-
-
Chan P S / Goh L Y
بازی شروع نشده است
۰۶:۵۰
Watanabe Y / Higashino A
-
-
Tan K M / Lai P J
بازی شروع نشده است
۱۲:۳۰
Ellis M / Smith L
-
-
Jordan P / Oktavianti M D
بازی شروع نشده است
۱۳:۱۰
Puavaranukroh D / Taerattanachai S
-
-
Tang C M / Tse Y S
بازی شروع نشده است
۱۳:۵۰
  International Armenia Infinity Cup, Mixed Doubles
Nazaretyan E / Babajanyan L
-
-
Grigoryan G / Nikoyan M
inprogress
۰۸:۳۰
  International Armenia Infinity Cup, Women
Stepanyan, Mane
-
-
Dzavaryan, Hermine
inprogress
۰۸:۳۰
  International Welsh International, Women, Singles
Vargova, Katarina
-
-
Oprisan, Alexandra
بازی شروع نشده است
۱۲:۳۰
Piron, Juliane
-
-
Curtin, Lisa
بازی شروع نشده است
۱۲:۳۰
Allen, Jessica
-
-
Van Leeuwen, Estelle
بازی شروع نشده است
۱۲:۳۰
Boyle, Sara
-
-
Singh, Deepshikha
بازی شروع نشده است
۱۲:۳۰
Ting, Michelle
-
-
Shidhaye, Gauri
بازی شروع نشده است
۱۲:۳۰
Panwar, Samayara
-
-
Reyes, Pamela
بازی شروع نشده است
۱۳:۱۰
Tuvesson, Julia
-
-
Mitchell, Natalia
بازی شروع نشده است
۱۳:۱۰
Tatranova, Anna
-
-
Shashidharan, Medha
بازی شروع نشده است
۱۳:۱۰
Farooqui, Samiya Imad
-
-
Frost, Kate
بازی شروع نشده است
۱۹:۱۰
Jakobsen, Julie Dawall
-
-
Bland, Georgina
بازی شروع نشده است
۱۹:۱۰
Hsu, Wen Chi
-
-
Hemanth, Tanya
بازی شروع نشده است
۱۹:۵۰
Eoon, Qi Xuan
-
-
Lassaux, Clara
بازی شروع نشده است
۱۹:۵۰
Chen, Hsuan-Yu Wendy
-
-
Urell, Edith
بازی شروع نشده است
۱۹:۵۰
Kuhl, Rebecca
-
-
Hart, Jordan
بازی شروع نشده است
۲۰:۳۰
Darragh, Rachael
-
-
Tomalova, Katerina
بازی شروع نشده است
۲۰:۳۰
Popovska, Hristomira
-
-
Whiteman, Aimie
بازی شروع نشده است
۲۰:۳۰
  International World Tour Finals, Doubles
Ong Y S / Teo E Y
-
-
Kusumawardana P / Rambitan Y E Y Y
بازی شروع نشده است
۱۲:۵۰
Hoki T / Kobayashi Y
-
-
Popov C / Popov T J
بازی شروع نشده است
۱۲:۵۰
Astrup K / Rasmussen A S
-
-
Lee Y / Wang C-L
بازی شروع نشده است
۱۳:۳۰
Gideon M F / Sukamuljo K S
-
-
Rankireddy S / Shetty C
بازی شروع نشده است
۱۳:۳۰
  International Welsh International, Singles
Oldorff, Joakim
-
-
Lanier, Alex
بازی شروع نشده است
۱۳:۱۰
Roy, Enogat
-
-
Gnedt, Wolfgang
بازی شروع نشده است
۱۳:۱۰
Vasigaran, Eveshgaran
-
-
Bjorkler, Gustav
بازی شروع نشده است
۱۳:۵۰
Oei, Kian-yu
-
-
Kapur, Varun
بازی شروع نشده است
۱۳:۵۰
Konig, Joel
-
-
Holtschke, Brian
بازی شروع نشده است
۱۳:۵۰
Smith, Callum
-
-
Bracke, Elias
بازی شروع نشده است
۱۳:۵۰
Maulana, Panji Ahmad
-
-
Gaudin, Yanis
بازی شروع نشده است
۱۳:۵۰
Nikolov, Daniel
-
-
Verma, Siril
بازی شروع نشده است
۱۷:۱۰
Lee, Dong Keun
-
-
Mishra, Alap
بازی شروع نشده است
۱۷:۱۰
Mo, Tsung Fong
-
-
George, Kiran
بازی شروع نشده است
۱۷:۵۰
Svendsen, Victor
-
-
Sen, Chirag
بازی شروع نشده است
۱۷:۵۰
Soong, Joo Ven
-
-
Louda, Jan
بازی شروع نشده است
۱۷:۵۰
Johannesen, Magnus
-
-
Nilsson, Jacob
بازی شروع نشده است
۱۷:۵۰
Ng, Tze Yong
-
-
Dey, Subhankar
بازی شروع نشده است
۱۸:۳۰
Aidil, Sholeh
-
-
Caponio, Fabio
بازی شروع نشده است
۱۸:۳۰
Christophersen, Mads Emil
-
-
Rajawat, Priyanshu
بازی شروع نشده است
۱۸:۳۰
Manjunath, Mithun
-
-
Merkle, Arnaud
بازی شروع نشده است
۱۹:۱۰
  International Welsh International, Mixed Doubles
Pistorius J / Moszczynski E
-
-
Jones W / Chapman M
بازی شروع نشده است
۱۵:۱۰
Easton R / Lado A
-
-
Stipsits D / Au Yeong S
بازی شروع نشده است
۱۵:۱۰
Mairs G / Moore J
-
-
Lovang K / Vallet F
بازی شروع نشده است
۱۵:۱۰
Garaga K P / Jolly T
-
-
Villeger W / Tran A
بازی شروع نشده است
۱۵:۱۰
Grimley C / O Donnell E
-
-
Adam E / Bauer S
بازی شروع نشده است
۱۵:۱۰
Wong T C / Yap Y
-
-
Tores A / Vercelot E
بازی شروع نشده است
۱۵:۵۰
Pratheek K S / Pullela G G
-
-
Hemming C / Pugh J
بازی شروع نشده است
۱۵:۵۰
Smilowski P / Adamek W
-
-
Lindeman T A / Wu J
بازی شروع نشده است
۱۵:۵۰
Surya A / Prabhu Chimulkar P
-
-
Green A / Van Leeuwen E
بازی شروع نشده است
۱۵:۵۰
Leydon-davis O / Pak A
-
-
Russ J / Henry K
بازی شروع نشده است
۱۵:۵۰
Oates S / Whiteman A
-
-
Birker P / Hochmeir K
بازی شروع نشده است
۱۶:۳۰
Vasigaran E / Vasigaran D
-
-
Wolfenden T / Tolman L
بازی شروع نشده است
۱۶:۳۰
Magee J / Ryan M
-
-
Renoir L / Margueritte T
بازی شروع نشده است
۱۶:۳۰
Moore N / Harris A
-
-
Bhatnagar I / Crasto T
بازی شروع نشده است
۱۶:۳۰
Tan K X / Siow D H S
-
-
Leung S W H / Somerville G
بازی شروع نشده است
۱۶:۳۰
Pringle A / Andrew R
-
-
Panjala V V G / Panda R
بازی شروع نشده است
۱۷:۱۰
  International Welsh International, Doubles
Hemming C / Stallwood S
-
-
Mohd Sani M A / Mohd Sani M A
بازی شروع نشده است
۲۱:۱۰
Gupta A / Yap B Z H
-
-
Boon X Y / Wong T C
بازی شروع نشده است
۲۱:۱۰
Buijk A / Wassink B
-
-
Man W C / Tee K W
بازی شروع نشده است
۲۱:۵۰
Corvee L / Labar R
-
-
Hammes F / Klauer C
بازی شروع نشده است
۲۱:۵۰
Arif J / Haikal M
-
-
Clare M / Van Leeuwen E
بازی شروع نشده است
۲۱:۵۰
Corvee S / Gaudin Y
-
-
Hanumaiah Raganatha V K / Surya A
بازی شروع نشده است
۲۱:۵۰
Green A / Moore N
-
-
Bhatnagar I / Pratheek K S
بازی شروع نشده است
۲۱:۵۰
Garaga K P / Panjala V V G
-
-
Bourakkadi M / Pistorius J
بازی شروع نشده است
۲۲:۳۰
PS R / Udayakumar S P
-
-
Oates S / Ricketts S O
بازی شروع نشده است
۲۲:۳۰
Chua Y C / Jones W
-
-
Delrue F / Villeger W
بازی شروع نشده است
۲۲:۳۰
Adam E / Lovang K
-
-
Garg N / Smith R
بازی شروع نشده است
۲۳:۱۰
Kral O / Mendrek A
-
-
Birker P / Stipsits D
بازی شروع نشده است
۲۳:۱۰
Hansson J / Z-bexell M
-
-
Easton R / Russ Z
بازی شروع نشده است
۲۳:۱۰
Jones A / Stewart A
-
-
Ho K F K / Ng P Y
بازی شروع نشده است
۲۳:۵۰
Tan K X / Tan Y H
-
-
Geiss B / Hess D
بازی شروع نشده است
۲۳:۵۰
  International Welsh International, Women, Doubles
Chapman M / Minnis D
-
-
Vallet F / Vercelot E
بازی شروع نشده است
۲۲:۳۰
Ng Q X / Siow D H S
-
-
Lambert M / Tran A
بازی شروع نشده است
۲۳:۱۰
Middleton L / Newall H
-
-
Jolly T / Pullela G G
بازی شروع نشده است
۲۳:۱۰
Vasigaran D / Vasigaran J
-
-
Chen H-y W / Somerville G
بازی شروع نشده است
۲۳:۵۰
Yap R C / Yap Y
-
-
Hopton J / Pugh J
بازی شروع نشده است
۲۳:۵۰
Crasto T / Panda R
-
-
Kuspert S / Moszczynski E
بازی شروع نشده است
۲۳:۵۰
 
فرم پیش بینی
برای پیش بینی، ضریب بازی مورد نظر خود را انتخاب کنید